Billeder fra Israel

 

Jesu Grav. Gennem englekapellet kommer man ind i det knap 2 meter lange gravkammer, hvorfra Jesus opstod.  Kong Davids grav
Det døde hav. Havet er jordens lavest beliggende punkt ca. 400 m.  under havets overflade. Dødehavet indeholder 30% salte (havvand har 3-6%), og har derfor intet organisk liv.  Salen hvor den sidste nadver blev indtaget
En af Jerusalems byporte En ortodoks jøde. De "gik" aldrig - al bevægelse
 forgik i rask trav/småløb
Stedet hvor 3 religioner mødes - islam, kristendom, jødedom "Jesu død på korset". En sølvskive under alteret viser, hvor korset stod.

   

© Pernille & Kennet Föh             

Israel Tips Billedoversigt Rejseoversigt Forside
Klik her Klik her Klik her Klik her Klik her